4TE tham dự ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới – IPDAY2021

Ngày 17/4/2021, Sở KH&CN TP.HCM phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Đại học Công nghiệp TP.HCM tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sở hữu trí tuệ – Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới […]

ĐỒNG HÀNH, SÁNG TẠO, KẾT NỐI TƯƠNG LAI

Chúc mừng IPTC – Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, kỷ niệm 10 năm thành lập. Thật vinh hạnh trong sự kiện này, Công ty 4TE nhận được sự cam kết đồng hành với IPTC thông qua việc ký kết “Thỏa […]