Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 4TE

Email: support@4te.vn | Hotline: 0902 400 388 

Công ty Cổ phần Công nghệ 4TE ký hợp đồng hợp tác toàn diện về công nghệ với Mylan Group

Chiều 4 tháng 7 năm 2019 tại Thành phố Trà Vinh, Công ty Cổ phần Công nghệ 4TE ký hợp đồng hợp tác toàn diện về công nghệ với Mylan Group.

Thông qua sự hợp tác này hai bên cam kết sẽ triển khai ứng dụng nền tảng công nghệ AI, IoT … hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng tại Việt nam