Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 4TE

Email: support@4te.vn | Hotline: 0902 400 388 

ĐỒNG HÀNH, SÁNG TẠO, KẾT NỐI TƯƠNG LAI

Chúc mừng IPTC – Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, kỷ niệm 10 năm thành lập. Thật vinh hạnh trong sự kiện này, Công ty 4TE nhận được sự cam kết đồng hành với IPTC thông qua việc ký kết “Thỏa thuận hợp tác Phát triển tài sản Trí tuệ và Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 “Thông qua thỏa thuận hợp tác này, hai bên tập trung phối hợp thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Tư vấn, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên.

2. Hợp tác trong các dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ về sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số trên nền tảng công nghệ IoT, Blockchain, AI.

3. Hợp tác chuyển giao công nghệ truy xuất nguồn gốc toàn diện nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu và hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu.