Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 4TE

Email: support@4te.vn | Hotline: 0902 400 388 

Họp triển khai đề án áp dụng nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Tỉnh Trà Vinh trong năm 2019

Ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Thành phố Trà Vinh, Công ty Cổ phần Công nghệ 4TE cùng Sở Công Thương Tỉnh Trà Vinh đã họp và thống nhất kế hoạch triển khai đề án áp dụng nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Tỉnh Trà Vinh trong năm 2019 và các năm tiếp theo !